ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
13.00 USD
1 سال
13.00 USD
1 سال
13.00 USD
1 سال
.net
13.00 USD
1 سال
13.00 USD
1 سال
13.00 USD
1 سال
.org
13.00 USD
1 سال
13.00 USD
1 سال
13.00 USD
1 سال
.info
13.00 USD
1 سال
13.00 USD
1 سال
13.00 USD
1 سال
.biz
13.00 USD
1 سال
13.00 USD
1 سال
13.00 USD
1 سال
.us
13.00 USD
1 سال
13.00 USD
1 سال
13.00 USD
1 سال
.name
13.00 USD
1 سال
13.00 USD
1 سال
13.00 USD
1 سال
.eu
24.00 USD
1 سال
24.00 USD
1 سال
24.00 USD
1 سال
.mobi
30.00 USD
1 سال
30.00 USD
1 سال
30.00 USD
1 سال
.asia
36.00 USD
1 سال
36.00 USD
1 سال
36.00 USD
1 سال
.cc
40.00 USD
1 سال
40.00 USD
1 سال
40.00 USD
1 سال
.tv
55.00 USD
1 سال
55.00 USD
1 سال
55.00 USD
1 سال
.tel
30.00 USD
1 سال
30.00 USD
1 سال
30.00 USD
1 سال
.de
13.00 USD
1 سال
13.00 USD
1 سال
13.00 USD
1 سال
.ws
18.00 USD
1 سال
18.00 USD
1 سال
18.00 USD
1 سال
.co.uk
13.00 USD
1 سال
13.00 USD
1 سال
13.00 USD
1 سال
.co
25.00 USD
1 سال
25.00 USD
1 سال
25.00 USD
1 سال
.fm
75.00 USD
1 سال
75.00 USD
1 سال
75.00 USD
1 سال
.me
25.00 USD
1 سال
25.00 USD
1 سال
25.00 USD
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains